Langkah-langkah Permohonan Kad Pengenalan Kali Pertama Untuk Anak Usia 12 Tahun


Anda mempunyai anak yang sudah berusia 12 tahun? Dan ingin mendapatkannya kad pengenalan buat kali pertama? Berukit kami kongsikan langkah-langkah untuk membuat kad pengenalan kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. 


Mengikut Peraturan 3, Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Pindaan 2007)  setiap orang yang bertaraf Pemastautin Tetap adalah wajib mendaftar untuk mendapatkan Kad Pengenalannya dalam tempoh 30 hari dari tarikh berumur genap 12 tahun atau dari tarikh rujukan di Permit Masuk yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.


Syarat Permohonan


 1. Pemohon mestilah telah berumur genap 12 tahun atau lebih. Bagi pemohon berumur genap 12 tahun tetapi belum mencapai umur 16 tahun perlu hadir bersama penganjur. (Penganjur: Ibu atau Bapa atau *Penjaga. *Penjaga adalah datuk atau nenek atau ibu saudara atau bapa saudara atau kakak atau abang yang berusia melebihi 21 tahun)

 2. Pemohon mestilah hadir di Ibu pejabat JPNM Putrajaya dan Ibu Pejabat JPN Negeri sahaja.

 3. Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) telah diisi dengan lengkap.

 4. Pemohon mestilah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh berumur genap 12 tahun atau dari tarikh rujukan di Permit Masuk (cop bujur). Jika tidak, bayaran proses akan dikenakan.


Prosedur Permohonan


Pemohon dikehendaki datang ke Kaunter ke Ibu Pejabat JPNM dan Ibu Pejabat Negeri dengan membawa dokumen yang perlu dikemukakan (asal dan salinan).


Dokumen Yang Perlu Dikemukakan (asal)


1. Permohonan Kad Pengenalan(Mypr) Kanak-Kanak 12 Tahun Bertaraf Pemastautin Tetap

 • Dokumen Pemohon (Asal Dan Salinan)

 • Sijil Kelahiran atau Sijil Anak Angkat (bagi permohonan kanak-kanak berumur 12 tahun bertaraf Pemastautin Tetap yang lahir di Malaysia).

 • Permit Masuk.

 • Pasport Antarabangsa.

 • Dokumen Penganjur (Asal Dan Salinan)

 • Kad Pengenalan Penganjur (Ibu Atau Bapa Atau Penjaga).

 • Penjaga yang tiada mempunyai hubungan kekeluargaan, Surat Pengesahan Penjagaan pemohon dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) hendaklah dibawa bersama.

 • Pasport negara asal bagi penganjur yang Bukan Warganegara.


2. Permohonan Kad Pengenalan(MYPR) Kali Pertama Bertaraf Pemastautin Tetap

 • Dokumen Pemohon (Asal Dan Salinan)

 • Permit Masuk.

 • Pasport Antarabangsa yang masih sah laku.


3. Dokumen Sokongan

 • Pembuktian alamat perlu mengemukakan Bil elektrik /bil air / bil pembentungan / bil utiliti / cukai pintu / cukai taksiran / borang taksiran cukai pendapatan/ perjanjian jual beli rumah/ perjanjian atau resit sewa rumah / dokumen sokongan dari Penghulu/ Ketua Kampung/ Tuai Rumah / ADUN / Ahli Parlimen / Majikan/ Angkatan Tentera Malaysia (ATM) atau lain-lain dokumen seumpamanya. (ASAL ATAU SALINAN YANG DISAHKAN)


Kos Bayaran


Jadual Pembayaran 6A

Bayaran Permohonan Kad Pengenalan(MyPR) Kanak-kanak 12 Tahun bagi Pemastautin Tetap

(BUKAN WARGANEGARA)


Jadual Pembayaran 7A

Bayaran Kerana Lewat Memohon MyPR Bagi Pemastautin Tetap


Borang


Borang Permohonan JPN.KP01 (dapatkan di kaunter JPN) dan mestilah telah diisi dengan lengkap.