MAS Menawarkan Diskaun Kepada Kakitangan Awam


 

Sukacita dimaklumkan bahawa Malaysia Airiines Berhad dengan ini menawarkan diskaun kepada selunuh warga kementerian bermula dari 07 Jun 2022 bagi ponerbangan Domostik yang mana pembelian boleh diakukan di MH GOM Portal

 

MHgom PORTAL’ - (Government of Malaysia Portal)

 

Ia dibangunkan selaras dengan keperluan semasa di mana pihak kerajaan telah membenarkan penggunaan Kad Kredit Korporat di Kementerian /Jabatan sebagai satu langkah penjimatan dan kaedah alternatif untuk memudahkan pembayaran semasa pembelian tiket kapalterbang.

 

 Rujuk surat rasmi di bawah: